Kalite Politikamız

Desel Yapı, ülke ekonomisinde önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe önemli bir kuruluş olarak hedefimiz, müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

  • Günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştiren,
  • Üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlayan,
  • Güvenin büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olan ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmaya çalışan,
  • İşlerin planlanması ve yürütülmesi sırasında çevreye verilecek olan etkileri en aza indirecek önlemleri alan, etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olan,
  • Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem veren, yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışan,
  • Politikası doğrultusunda oluşturduğu hedeflerini sürekli gözden geçirerek geliştiren Desel Yapı’da müşteri beklentilerinin ve memnuniyetinin gereği olan gelişmenin sürekliliği ise çalışma prensibimizin ve hedeflerimizin temelini oluşturmaktadır.Kalite, bir yaşam tarzıdır. Kalite; tasarlanır, üretilir, kontrol edilir ve geliştirilir. Kalite; tüm çalışanların gönüllü desteği ve sorumluluk bilinci ile sağlanır ve sürdürülür.